Tesnenia v plastových oknách

Tesnenia, sú prvky okien, ktoré chránia proti prenikaniu vody, do okna respektíve miestnosti. Vzhľadom na jeho použitie, sa rozlišujú dva typy tesnenia:

Tesnenia ku sklu – tieto tesnenia sa nachádzajú v mieste styku skla s PVC profilom (ako z vonkajšej, tak aj z vnútornej strany). Sú pevne spojené s profilom, respektíve so zasklievacími lištami.

Dorazové tesnenia – sú umiestnené medzi rámom a krídlom, obvykle bývajú dve, niekedy tri s tvarom dlho odolávajúcom trvajúcemu deformovaniu

Tesnenie na plastové okná sú vyrobené prevažne zo spracovanej gumy (známa ako EPDM) alebo zo špeciálnej zmesi gumy a PVC (takzvané TPE), ktorá má termoplastické vlastnosti. Kvalita a úžitkové parametre oboch typov tesnení sú veľmi podobné, aj keď pružnosť a odolnosť EPDM tesnenia najmä pri nízkych teplotách je väčšia. Výhodou TPE tesnení je ich možnosť zvárania v jednej výrobnej fáze odrazu s PVC profilmi. To má za následok vyššiu pevnosť v rohoch okien.

V závislosti na veľkosti, hrúbke a štruktúre, tesnenia, môže tiež výrazným spôsobom prispieť k zlepšeniu úžitkovej hodnoty celého okna (vodotesnosť, tepelná a zvuková izolácia). Tieto parametre sú lepšie pokiaľ tesnenie má komory (zvyčajne 2) a určitý rozdiel prináša prirodzene použitie tretieho tesnenia.

Okrem toho každé tesnenie používané pri výrobe PVC okien môže byť buď čierne alebo šedé (u niektorých výrobcov je tiež v ponuke niekoľko ďalších farieb). V prípade EPDM tesnenia, je pochopiteľné, že najlepšie výsledky z hľadiska tesnenia a životnosti má čierne vyhotovenie. Všetky ostatné vyhotovenia s prímesou bieliacich látok majú nižšiu  kvalitu a trvanlivosť. V prípade TPE tesnení nemá ich farebnosť prakticky žiadny zásadný vplyv na ich úžitkové parametre.