Hlinikové okno Aliplast Triline

Model
EKOPROFIL Triline
Profilový systém
ALIPLAST Triline
konštrukčná hĺbka 51 mm rám, 60 mm krídlo
systém s prerušeným tepelným mostom
vhodný do exteriéru
Zasklenie
izolačné dvojsklo 4-16-4
teplý rámik Swisspacer – voliteľný
Kovanie
– obvodové, bezpečnostné
s mikroventiláciou na otváravo-sklopných krídlach
Tesnenie
EPDM, čierne, vymeniteľné
celoobvodové

Aliplast TRILINE – Špecifikácia

Triline je trojkomorovým systémom s tepelným mostom o šírke 14,8 a 17mm posilneným o sklenené vlákno. Systém je vhodný pre okná, dvere a steny s možnosťou zasklenia jednoduchým sklom i dvojsklom. Systém Triline má tú výhodu, že je plne kompatibilný s inými systémami Aliplastu. Súčinitel prenikania tepla Ur je v tomto systéme 2,8 W/m2K, čo ho podľa materiálovej normy DIN 4108 klasifikuje do skupiny 2,2 wg. Pri použití izolačného skla s U 1,1 dosahuje väčšina stien (v závislosti od rozmerov a tvaru) hodnotu U 1,9 W/m2K. Univerzálnosť využitia tohoto systému je daná jeho vhodnými parametrami šírky 51mm (rámy okien, dverí, priečky a krídla dverí) a 60mm (okenné krídla). Hrúbka stien je 1,7-2,0mm. Do tohoto systému je potom možno použiť sklo o hrúbke 4-37mm. Systém využíva kovania typu Sobinnco, Roto, Siegenia resp. Fapim. Farbu kovania je možné určiť zo stupnice RAL. Systém dverí dovoľuje použiť pánty vŕtacie (spredu) ako aj šróbovacie. Samozrejmosťou je tiež ponuka mnohých doplnkov, ako napríklad samozatváračov alebo kľučiek a iné.

POUŽITIE

– pevné steny, okná dvere
– okná: otváravé, sklopné, otváravo-sklopné
– sklopno-posuvné – kyvné okolo vert. aj horiz. osi
– dvere: ováravé dnu, von, jednokrídlové, dvojkrídlové, so svetlíkmi
– dvere: kyvné, posuvné (zavesené)