Plastové okno EKOPROFIL ThermoActiv 81MD SL/RL

Model
EKOPROFIL ThermoActiv 81 MD SL / RL
Profilový systém
Decco 81 3D
konštrukčná hĺbka 81 mm
6 komôr
oceľová výstuž 2 mm (podľa veľkosti okna)
prevedenie profilu: rovné (SL), predsadené (RL)
Zasklenie
izolačné dvojsklo 4-16-4, trojsklo (až do) 4-16-4-16-4
koeficient prestupu tepla Ug=1,0W/m2K až do Ug=0,6W/m2K
teplý rámik Swisspacer – voliteľný
Kovanie
Maco Multi-matic – obvodové, bezpečnostné (až do triedy WK2) s mikroventiláciou na otváravo-sklopných krídlach
Tesnenie
dutinkové EPDM – dvojkomorové

3 roviny tesnenia v základnom prevedení (3 dorazové)
šedá alebo čierna farba
extrudované súčasne s profilom
vymeniteľné

EKOPROFIL ThermoActiv 81 MD SL / RL – Špecifikácia

Toto okno nemá vo svojej oblasti konkurenciu. Okno v sebe spája vyspelé technológie, najnovšie konštrukčné poznatky a podmanivo atraktívny „round line“ dizajn. Vďaka stredovému dorazovému tesneniu má excelentné tepelno-izolačné aj zvukovo-izolačné parametre a zabraňuje tak účinne prieniku chladu a hluku do interiéru.
Na výrobu okien EKOPROFIL ThemoActiv 81 MD je použitý vysokokvalitný 6-komorový profil so stavebnou hĺbkou 81 mm,. Okrem základných drevoimitačných laminácií je možné voliť farbu z 26 možností. Statické jadro je vyplnené pozinkovanou oceľovou výstužou, zaisťujúcou optimálne statické parametre a umožňuje výrobu aj veľkorozmerných okien.
Do okien EKOPROFIL ThermoActiv 81 MD je možné montovať aj izolačné trojsklá s nízkymi parametrami tepelnej prestupnosti, ako aj špeciálne akusticko-izolačné sklá, či bezpečnostné sklá (až do 44.2-16-44.2mm). Parametre akustickej izolácie sú už v základe triedy 2 a okná znížia hladinu vonkajšieho hluku až o 34 dB.
Súčiniteľ prestupu tepla Uw dosahuje 1,1 W/(m2.K), čím okná spĺňajú náročnú normu, ktorá je platná od roku 2016.