PRAVIDLÁ ZAPOJENIA SA DO SÚŤAŽE O NÁKUPNÚ POUKÁŽKU V HODNOTE 1.000,-€

  1. Účastník súťaže (ďalej len “účastník”) – osoba staršia ako 18 rokov, nie zamestnanec vyhlasovateľa súťaže, ani jeho rodinný príslušník.
  2. Do súťaže o nákupnú poukážku sa zapojí účastník, ktorý sa podelí o svoje skúsenosti so spoločnosťou vyhlasovateľa súťaže prostredníctvom facebook stránky (napíše recenziu).
  3. Nákupná poukážka je určená na jednorázový nákup akéhokoľvek tovaru z portfólia spoločnosti Ekoprofil v hodnote 1.000,-€. Suma nákupu môže byť aj nižšia ako 1.000,-€, pričom ostávajúca časť výhry ostane nevyčerpaná. V prípade nákupu tovaru so špeciálnou zľavou, berie sa do úvahy cena pred odpočítaním špeciálnej zľavy. Poukážku nie je možné kombinovať s inými akciami, zľavami, bonusmi a podobne.
  4. Do zlosovania budú zaradení všetci účastníci všetkých ankiet vyhlasovateľa s možnosťou viacnásobného zapojenia jednotlivých účastníkov.
  5. Zlosovanie prebehne dňa 5.5. a výsledky budú uverejnené na facebook stránke ekoprofil.
  6. Zapojením sa do súťaže účastník vyhlasuje, že v prípade výhry v súťaži môžu byť uverejnené jeho meno, priezvisko a miesto bydliska v komunikácii vyhlasovateľa a to akýmkoľvek spôsobom.
  7. Nákupnú poukážku je možné uplatniť v období 6 mesiacov od žrebovania.
  8. Nákupnú poukážku nie je možné zameniť za hotovosť a nie je prenosná na inú osobu.