Tesnenia v plastových a hliníkových oknách

Tesnenia chránia proti nežiadúcemu prúdeniu, či cirkulácii vzduchu, ale aj prenikaniu vody do okna, respektíve miestnosti. Vzhľadom na jeho použitie, sa rozlišujú tri typy tesnenia:

Tesnenia ku sklu – tieto tesnenia sa nachádzajú v mieste styku skla s PVC profilom (ako z vonkajšej, tak aj z vnútornej strany). Sú pevne spojené s profilom, respektíve so zasklievacími lištami.

Dorazové tesnenia – sú umiestnené medzi rámom a krídlom, obvykle bývajú dve, niekedy tri s tvarom dlho odolávajúcom trvajúcemu deformovaniu

Podsklené tesnenia – môžu byť umiestnené v zasklievacom priestore. Obmedzujú cirkuláciu vzduchu a ochladzovanie profilu v priestore pod sklom. Rozdeľujú priestor pod sklom na 2 komory, čím prispievajú k zlepšeniu teplotechnických vlastností okna.

Tesnenia na plastové okná sú vyrobené prevažne zo spracovanej gumy (známa ako EPDM) alebo zo špeciálnej zmesi gumy a PVC (takzvané TPE), ktorá má termoplastické vlastnosti. Kvalita a úžitkové parametre oboch typov tesnení sú veľmi podobné, aj keď pružnosť a odolnosť EPDM tesnenia najmä pri nízkych teplotách je väčšia. Výhodou TPE tesnení je ich možnosť zvárania v jednej výrobnej fáze odrazu s PVC profilmi. To má za následok vyššiu pevnosť v rohoch okien. Silikón sa na výrobu tesnení do okien v súčasnej dobe nepoužíva, no trend zámeny gumy za silikón je očakávaný.

V závislosti na veľkosti, hrúbke a štruktúre, tesnenia, môže tiež výrazným spôsobom prispieť k zlepšeniu úžitkovej hodnoty celého okna (vodotesnosť, tepelná a zvuková izolácia). Tieto parametre sú lepšie pokiaľ tesnenie má komory (zvyčajne 2) a nemalé zlepšenia vlastností okna prináša prirodzene použitie tretieho a štvrtého tesnenia.

Okrem toho každé tesnenie používané pri výrobe PVC okien môže byť buď čierne alebo šedé (u niektorých výrobcov je tiež v ponuke niekoľko ďalších farieb). V prípade EPDM tesnenia, je pochopiteľné, že najlepšie výsledky z hľadiska tesnenia a životnosti má čierne vyhotovenie. Všetky ostatné vyhotovenia s prímesou bieliacich látok majú nižšiu  kvalitu a trvanlivosť. V prípade TPE tesnení nemá ich farebnosť prakticky žiadny zásadný vplyv na ich úžitkové parametre.