Montáž plastových okien

Má kvalita prevedenia montážnych prác rozhodujúci vplyv na životnosť okien?

Montáž okna zvládne naozaj každý: je možné s týmto súhlasiť?
Prevláda názor, že okno – a je jedno či plastové, hliníkové alebo drevené – dokáže namontovať každý, kto vie do ruky chytiť vŕtačku a už niekedy videl vodováhu. Je to asi ako s varením. Tu je však otázne, či sa tento výtvor bude dať aj zjesť?

Pri oknách je otázne, ako dlho a či vôbec budú plniť svoj účel.
Pri montáži okna zohrávajú kľúčovú úlohu viaceré postupy, ktoré sa nesmú opomenúť (no zabúda sa na ne pomerne často).
Takto namontované okno sa ťažko zatvára alebo samo otvára, nedolieha po celom obvode krídlom o rám, netesní a celkovo je nefunkčné. Tieto prejavy môžu byť viditeľné hneď pri montáži alebo s odstupom pár týždňov, mesiacov, v lepšom prípade po niekoľkých rokoch.

Ukážka montáže okien z vonku

 

Oprava, či aspoň odstránenie týchto prejavov je možná len čiastočne. Kovanie je možné samozrejme nadstaviť, doštelovať, no pokiaľ sa pri montáži napríklad nedostatočne zafixovalo okno do otvoru, bude okno klesať naďalej a problém sa objaví opäť. Tiež je možné okno dodatočne ukotviť, keď sa prejavia problémy. Ako je tomu pri spomínanom varení – ak sa niečo pripáli, presolí alebo sa usype korenie, môžete čarovať, dochucovať a už to nebude “ono”. Pri okne je takéto hasenie problému väčšinou spojené s určitým neporiadkom, no najmä s použitím kompromisných riešení. Tieto nie sú obvykle plne vyhovujúce a nedostatky sa odstránia len čiastočne a hlavne dočasne.

Aké sú teda správne zásady

Predovšetkým musí mať okno správny rozmer. Pripojovacia škára (medzera vzniknutá medzi oknom a otvorom) nemá byť ani malá, ani veľká – optimum je 10-15 mm z každej strany.
Plastové okno je obvykle štandardne vybavené podkladovými profilom, na ktorom okno stojí a do ktorého sa osádzajú parapetné dosky. Tento styk podkladového profilu s oknom musí byť utesnený a v lepšom prípade aj zaizolovaný. Takmer všetky okná zo sortimentu Ekoprofil majú na podkladovom profile EPDM tesnenie, zabráňujúce prenikaniu vzduchu (prefukovaniu) a vybrané typy majú tento priestor styku naviac zaizolovaný komprimačnou páskou (špeciálne “molitanové” tesnenie – chrániace pred premrźaním v tomto bode).

Azda najdôležitejším bodom, ktorý sa musí vykonať dokonale, je vypodloženie okna v otvore. Na podloženie okna sa používajú  najčastejšie plastové kliny, ktoré majú malé zúbky a umožňujú dokonalú reguláciu výšky. Okno musí byť dokonale vyvážené a pevne podložené, aby nedošlo časom ku klesnutiu okna, alebo niektorej jeho strany. Kliny musia byť umiestnené na stranách okna, pod zvislou časťou rámu okna a v prípade, ak má okno aj stredový stĺpik, aj pod ním.

Dôležitá je príprava na výmenu okna

V prípade, ak sa jedná o rekonštrukciu a po demontáži pôvodného okna nie je otvor viac-menej rovný, je potrebné ho pred montážou pripraviť. Táto príprava spočíva v hrubom omietnutí špaliet, alebo ak sa staré murivo a omietka drolí, tak natiahnuť lepidlom.

Vyliepanie ostenia izolantom, napr. styrodurom, zásadne neodporúčame. Toto má vplyv na ďalší postup pri montáži a v prípade, že nemáte inú možnosť ako predísť vzniku tepelných mostov, je nutné ďalší montážny postup náležite upraviť.

Ako namontovať plastové okná?
montáž plastových okien

Pozor na kliny pri výmene okien

Ďalší dôležitý krok pri montáži je vykajlovanie okna vo zvislej polohe v otvore (vymedzenie priestoru medzi oknom a ostením plastovými klinmi). Kliny musia v určitých bodoch okolo okna ostať na trvalo – pod omietkou. Dôležité je uvedomiť si smery síl, ktoré budú na okno pôsobiť. V týchto miestach sú kliny mimoriadne dôležité a teda nie je dovolené ich odstraňovať.

Vymedzovanie kliny nesmú byť umiestnené celkom v rohoch okna. Plastové, ale aj hliníkové okná vplyvom nahrievania slnkom podliehajú roztiažnosti a je nevyhnutné s touto rozťažnosťou počítať.

Kotvenie okien

Plastové okná sa štandardne do otvoru kotvia (uchytávajú) plechovými kotvami (kotviacími plechmi). Tie sa do drážok na vonkajšej časti okenného rámu uchytia pomocou vyseknutých ušiek. Je vhodné plechovú kotvu do okna naskrutkovať, aby nemohlo dôjsť časom k jej vytrhnutiu a teda uvoľneniu okna.

Počet kotiev na okno závisí od veľkosti samotného okna, no vzdialenosť medzi kotvami by v zásade nemala byť väčšia ako 70 cm (tento parameter stanovuje výrobca profilového systému). Pre ich umiestnenie platí rovnako pravidlo – neumiestňovať ich celkom do rohov, ale cca 15 cm od rohov.

Rôzne typy kotvenia

Pri určitých typoch stavieb alebo pri výrobkoch ako vchodové dvere, posuvné dvere, veľké balkónové dvere je potrebné kotviť nie pomocou plechov, ale priamo skrutkou cez rám – tzv. turboskrutkou. Zásady sú takmer rovnaké ako pri použití kotviacich plechov (neukotvovať priamo v rohu, rozostupy cca 70 cm).

Izolácia okien

Po vyvážení okna v každom smere, jeho dokonalom vypodložení, vykajlovaní po stranách a uchytení kotviacich plechov do muriva vhodným typom skrutky s hmoždinou alebo priamo skrutkami cez rám je potrebné zaizolovať vzniknutú škáru (spomínaných cca 10-15 mm) izolantom.

Týmto izolantom môže byť štandardná nízkoexpanzná PUR pena alebo komprimačná páska (jej aplikácia na okenný rám prebieha však ešte pred vložením okna do otvoru). V prípade použitia PUR peny je podľa normy (STN 733134) nutné škáru ochrániť pred vniknutím vlhkosti a prefukovaním ochrannými fóliami. Tieto regulujú vlhkosť v pripojovacej škáre a v prípade odtrhnutia PUR peny od muriva (vplyvom roztlažnosti materiálov) zabránia prieniku vzduchu medzi interiérom a exteriérom.

Na aplikáciu okenných fólií a komprimačných pások je možné nájsť mnoho špecializovaných videí.

Montáž okien

Jednou z najčastejších a mimoriadne deštrukčných chýb je vyťahovanie vymedzovacích klinov po montáži. Pri našej praxi sa však veľmi často stretávame s mnohými ďalšími problémami, ktoré vznikli neodbornou montážou naslovovzatými odborníkmi, keď bolo treba pomôcť.  Žiaľ, nie vždy sa pomôcť dalo.

Kvalitné okno často nie je lacnou záležitosťou, zvážte preto, či túto investíciu ohrozíte, alebo dokonca zmaríte neodbornou montážou.

Kvalitnú montáž zďaleka nezvládne každý.