Bezpečnostné dvere

Hlavnou výhodou bezpečnostných dverí so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu je ochrana osôb a majetku v domácnosti, byte či iných objektoch. Stupeň ochrany proti vlámaniu sa stanovuje porovnávaním odolnosti dverí proti prekonaniu treťou osobou v súlade s platnou európskou normou. V obytných budovách je najvyššou triedou odolnosti proti vlámaniu trieda č.4. Pre lepšiu orientáciu uvádzame základné informácie o nárokoch na odolnosť dverí pri klasifikácii do jednotlivých tried.

  1. Trieda odolnosti 1bezpečnostné dvere sú odolné proti mechanickému útoku, napríklad kopancom, proti skokom, úderom ramenom, bežnému vandalstvu.
  2. Trieda odolnosti 2dvere sú odolné navyše proti statickému zaťaženiu 3 až 6 kN a dynamickému zaťaženiu. Pri skúške odolnosti proti pokusom o vlámanie sa v tejto triede používa: malý skrutkovač, nôž, lano, pinzeta, vreckové svietidlo, háky, oceľový drôt, kľúče na skrutky, kliešte, imbusové skrutky, priebojníky, kladivko s hmotnosťou 200 g, lepiaca páska, skrutkovače, drevené alebo plastové kliny, nastaviteľné prídržné kliešte a rúrkové kliešte.
  3. Trieda odolnosti 3 – v porovnaní s bezpečnostnými dverami v triede odolnosti 2 dvere v triede odolnosti 3 odolávajú aj proti útoku páčidlom s dĺžkou 710 mm a statickému zaťaženiu 6 kN.
  4. Trieda odolnosti 4 – v porovnaní s bezpečnostnými dverami v triede odolnosti 3 dvere v triede odolnosti 4 odolávajú aj proti útoku kladivom s hmotnosťou 1,25 kg, sekáčom s čepeľou širokou 30 mm, sekerou, dlátom, strihacími kliešťami, ručnou pílkou s listami HSS, miniatúrnou pílkou s listami HSS, nožnicami na plech, elektrickou vŕtačkou so sadov vrtákov s HSS a statickému zaťaženiu 10 kN.
Vypočítajte si cenu okien