Dá sa znížiť RIZIKO VLÁMANIA do domu či bytu cez okná?

Ktoré sú najchúlostivejšie miesta na dome, čo sa týka vlámania?

„Podľa štatistík, pri vlámaní do rodinných domov, páchateľ vnikne až v 48% prípadov terasovými, alebo balkónovými dverami. Nasledujú okná, cez ktoré vniká 36% páchateľov a menej rizikové sú vchodové dvere, s 12% prípadov. Veľmi záleží na parametroch okien, či dverí, použitom kovaní a bezpečnostnej výbave. Klasické plastové, či drevené okná, predávané v súčasnej dobe sa dajú z vonkajšej strany otvoriť bez poškodenia za pár sekúnd a to celkom bez hluku.“

Čo je teda možné urobiť, aby sa Vaše okná stali bezpečnejšími?

„Takmer v polovici prípadov vlámania cez okná zlodej násilím vsunie nie hrubý železný predmet medzi rám a krídlo okna v mieste, kde je prítlačný bod. Tento páčením posunie, čím otvorí celé okenné krídlo. Jednoducho a pritom celkom nehlučne.

Pozitívne je, že tomuto druhu vlámania možno zabrániť použitím bezpečnostnej kľučky. Táto kľučka je veľmi elegantná a dostupná v 6 farebných vyhotoveniach. V predajniach Ekoprofil stojí necelých 5€ a jej montáž zvládne poľahky každý.

Na odolanie okna voči druhému častému spôsobu vlámania je potrebné zvoliť si už v štádiu výberu okien okno s bezpečnostným kovaním s hríbikovými bezpečnostnými uzávermi a protikusmi s drážkou.

Takmer všetky okná z nášho sortimentu majú aktuálne minimálne 2 ks hríbikových bezpečnostných uzáverov a nevypáčiteľné protikusy s trojstrannou drážkou, a teda možnosť násilného vniknutia do domu, či bytu cez okná, balkón, posuvné dvere (PSK) sa minimalizuje. Táto novinka je dodávaná celkom bez príplatku a nový, najbezpečnejší typ kovania z našej ponuky si vyberá až 94% klientov.

Ďalšou formou zvyšovania odolnosti okien proti vlámaniu je možné použitím bezpečnostných skiel (tzv. conexové sklo), prípadne profesionálnym nalepením bezpečnostných fólií na interiérovú stranu skla, čo si však vyžaduje určitú investíciu.

Všetkým vlastníkom domov, či bytov, kde hrozí riziko vlámania, ako aj stavebníkom nových domov odporúčame prísť sa poradiť do našich predajní EKOPROFIL kdekoľvek v SR a pozrieť si funkčnosť bezpečnostnej kľučky, či detaily nového bezpečnostného kovania, ktoré dodávame teraz celkom bez príplatku.“

Sériu informácií zo sveta okien pre Vaše lepšie bývanie pripravil kolektív pracovníkov spoločnosti EKOPROFIL