Dá sa znížiť riziko vlámania do domu či bytu cez okná?

Ktoré sú najchúlostivejšie miesta na dome?

Podľa štatistík pri vlámaní do rodinných domov páchateľ vnikne až v 48 % prípadov terasovými alebo balkónovými dverami. Nasledujú okná, cez ktoré vniká 36 % páchateľov a menej rizikové sú vchodové dvere v 12 % prípadov. Veľmi záleží na parametroch okien či dverí, použitom kovaní a bezpečnostnej výbave. Klasické plastové či drevené okná, predávané v súčasnej dobe, sa dajú z vonkajšej strany otvoriť bez poškodenia za pár sekúnd a to celkom bez hluku.

Čo je teda možné urobiť, aby sa vaše okná stali bezpečnejšími?

Takmer v polovici prípadov vlámania cez okná zlodej násilím vsunie nie hrubý železný predmet medzi rám a krídlo okna v mieste, kde je prítlačný bod. Ten páčením posunie, čím otvorí celé okenné krídlo. Jednoducho a pritom celkom nehlučne.

Pozitívne je, že tomuto druhu vlámania možno zabrániť použitím bezpečnostnej kľučky. Táto kľučka je veľmi elegantná a dostupná v šiestich farebných vyhotoveniach. V predajniach Ekoprofil stojí necelých 5 € a jej montáž zvládne poľahky každý.

Na odolanie okna voči druhému častému spôsobu vlámania je potrebné zvoliť si už v štádiu výberu okien okno s bezpečnostným kovaním s hríbikovými bezpečnostnými uzávermi a protikusmi s drážkou.

Takmer všetky okná z nášho sortimentu majú aktuálne minimálne 2 kusy hríbikových bezpečnostných uzáverov a nevypáčiteľné protikusy s trojstrannou drážkou. Možnosť násilného vniknutia do domu či bytu cez okná, balkón či posuvné dvere (PSK) sa minimalizuje. Táto novinka je dodávaná celkom bez príplatku a nový, najbezpečnejší typ kovania z našej ponuky si vyberá až 94 % klientov.

Ďalšia forma zvyšovania odolnosti okien proti vlámaniu je možná použitím bezpečnostných skiel (tzv. conexové sklo), prípadne profesionálnym nalepením bezpečnostných fólií na interiérovú stranu skla, čo si však vyžaduje určitú investíciu.

Všetkým vlastníkom domov či bytov, kde hrozí riziko vlámania, ako aj stavebníkom nových domov odporúčame prísť sa poradiť do našich predajní EKOPROFIL kdekoľvek na Slovensku a pozrieť si funkčnosť bezpečnostnej kľučky či detaily nového bezpečnostného kovania, ktoré dodávame teraz celkom bez príplatku.