Bezpečnostný balík Safety Top

Pri zvýšenom riziku vlámania, či už z dôvodu odľahlosti objektu od okolitých obývaných stavieb, alebo vyššej atraktivite objektu odporúčame dodatočné zabezpečenie ešte viac znemožňujúce vlámanie.

Bezpečnostné okná

Bezpečnostný balík Safety Top zahŕňa:

  • bezpečnostné kovanie, voliteľné v triede RC2, alebo RC3,
  • bezpečnostné sklo (bezpečnostných skiel je mnoho typov, no odporúčame bezpečnostné sklo VSG, tzv. Conexové sklo /lepené sklo z viacerých tabulí s bezpečnostnou fóliou medzi sklami/ s parametrami 44.4, alebo 33.2, ako vonkajšiu tabuľu z izolačného 3-skla, či 2-skla),
  • vlepovanie skla do okenného krídla znemožňujú vytlačenie skla bez jeho rozbitia vyrazením zasklievacích líšt,
  • zosilnené oceľové výstuže do okenného krídla aj rámu, zvyšujúce pevnosť voči deformácii profilov.

Cena balíku Safety Top je individuálna, podľa zvolenej bezpečnostnej triedy kovania a zvoleného typu bezpečnostného skla. Inštaluje pri samotnej výrobe okien a nemôže byť doplnený dodatočne.

Balík Safety Top je voliteľný pre väčšinu profilových prevedení plastových okien.