100 % garancia spokojnosti – overenie montáže termosnímkami

Overenie montáže termosnímkami – Klienti EKOPROFIL-u sú si istí kvalitou prevedených prác.

Pravdepodobne ste počuli, že aj to najlepšie okno po nesprávnej montáži nebude plniť svoju funkciu, prípadne po krátkom čase nebude fungovať ako má. Okná a dvere z EKOPROFILu dosahujú najvyššiu kvalitu, čo dokladujú jednotlivé certifikáty, no kvalitu montážnych prác je neľahké hodnotiť.

Nie však v EKOPROFILe, kde sme si kvalitou montážnych prác a použitých materiálov istí!

Overenie montáže termosnímkami

Kvalitu montážnych prác vám bezplatne potvrdíme snímkami z termokamery, priamo vo vašom dome.

Ako jediná spoločnosť na Slovensku overujeme bezplatne kvalitu montážnych prác termovíziou. Náš externý partner na požiadanie vyhotoví snímky termokamerou každého okna vo vašom dome, ktoré namontovala naša spoločnosť. Snímky vám odovzdáme a vysvetlíme podrobnosti. Budú vám slúžiť ako potvrdenie kvalitnej montáže, prípadne ako nástroj pri opatreniach na odstránenie vád.

Tieto snímky potvrdia kvalitnú montáž, vykonanú našimi montážnymi skupinami, respektíve upozornia na prípadné nedostatky montáže. My tieto vady následne odstránime bezodkladne a bezplatne.

Overovanie kvality

Overovanie kvality montážnych prác sa týka: objednávok plastových, drevených hliníkových fasádnych okien a dverí, namontovaných pracovníkmi spoločnosti EKOPROFIL alebo externou montážnou skupinou autorizovanou spoločnosťou EKOPROFIL.

Overovanie kvality montážnych prác je realizované na náklady spoločnosti EKOPROFIL, s.r.o.

Bezplatné overovanie kvality montážnych prác je možné realizovať (z dôvodu nákladov s tým súvisiacich) iba na objednávky na rodinné domy, vcelku a pri cene za montážne práce prevyšujúcej sumu 550 €.

Paušálne náklady na dopravu v rámci celého územia SR sú stanovené vo výške 35 €. Tie uhrádza klient.

Objednávka na bezplatné overenie kvality montážnych prác sa realizuje spolu s objednávkou tovaru a montážnych prác. Paušálna čiastka na dopravné náklady  je v tomto prípade súčasťou sumy na Zmluve o dodávke tovaru a je uhrádzaná pri montáži okien alebo dverí.

Overovanie kvality montážnych prác sa vykonáva vždy podľa poveternostných podmienok a je k nemu nevyhnutný výrazný teplotný rozdiel.

Overovanie kvality montážnych prác je možné vykonať najneskôr do 12 mesiacov od montáže okien alebo dverí.

Termosnímka pre okná a dvere