Ing. Pavel Komárek, DOZORING, spol. s r.o. Žilina

Pri dozorovaní stavieb sa časti stretávame so spoločnosťou EKOPROFIL. Pre našich klientov – investorov je dôležité realizovať výstavbu odborne, kvalitne, ekonomicky a vyvarovať sa prípadným nevhodným riešeniam z PD. Spoločnosť EKOPROFIL dokáže ponúknuť vďaka svojej širokej ponuke každému investorovi variant „na mieru“, kvalita práce je nadštandardná a v prípade potreby spolu vždy dokážeme nájsť alternatívu na nevhodné riešenie z PD. Vysoko hodnotíme najmä pohotovosť a snahu o maximálny úžitok pre investora pri zachovaní priaznivej ceny.

17. februára 2017