Ako zabrániť otvoreniu okna z interiéru?

Otvoriť štandardné okno s kľučkou je veľmi jednoduché. Niekedy však môžu existovať dôvody, aby okno nebolo možné otvoriť vôbec alebo aby okno bolo možné otvoriť len na tzv. vetračku (teda otvoriť iba do sklopnej polohy).

Kde takéto okno nájde svoje využitie? Napr. v detských izbách, kde je obava pred nechceným otvorením okna a napr. vypadnutím dieťaťa. Rovnako tak pri osobách s duševnými poruchami. Alebo napr. v predajniach, kde je riziko, že niekto vyhodí tovar oknom “komplicovi”.

Odporučiť vieme hneď dve riešenia:

1) Zamykacia kľučka, s ktorou nie je možné manipulovať bez odomknutia kľúčikom. Takúto kľučku v mnohých dizajnoch je možné doplniť na takmer akékoľvek okno s takmer akýmkoľvek kovaním, a to aj staršieho typu.

2) Špeciálna zamykacia kľučka TiltFirst, kombinovaná s okenným kovaním TiltFirst (tento názov je možné doslovne preložiť ako „najprv nakloň“). Táto kľučka po zamknutí dovolí pootočenie kľučky iba o 90°, teda ako sme zvyknutí do polohy otvorenia. Rozdiel je však v tom, že kovanie TiltFirst má ako prvú polohu nie otvorenie, ale sklopenie. Teda pri uzamknutej kľučke je okno možné otvoriť „na vetračku“, a aby bolo možné okno otvoriť plnohodnotne, je nutné kľučku odomknúť.

Výhodou je teda možnosť okno sklopiť, vyvetrať miestnosť, v extrémnom prípade zavolať cez okno o pomoc napr. pre prípad požiaru, a to všetko pri zamknutej kľučke, teda bez kľúčika. Ten budete potrebovať iba pokiaľ chcete okno otvoriť plnohodnotne. Ako sme už vyššie uviedli, nestačí iba špeciálna TiltFirst kľučka, ale je nutné aj TiltFirst kovanie v okne. Dorábať túto funkciu nie je pri staršom okne až také jednoduché.

Ako zabrániť otvoreniu okna z interiéru?
2. mája 2023