Akým vplyvom musia odolať vaše nové okná? 3. časť

V poslednom článku zo série “Akým vplyvom musia odolať vaše nové okná?” si priblížime, ako na okná vplývajú posledné 3 aspekty, a to: vplyv vlastnej hmotnosti, hrubé zaobchádzanie a chemické látky v ovzduší.

5) vplyvy vlastnej hmotnosti

Moderné okná majú vyššiu nosnosť a pevnosť, a to nie len hliníkové, ale aj plastové prevedenia. Umožňujú tak konštruovať stále väčšie výrobky a tieto majú nezriedka hmotnosť niekoľko stoviek kilogramov. Aby aj 1-krídlové plastové okno úplne bežných rozmerov (napr. 1,2 x 1,4 m), s bežným 3-sklom plnilo svoju funkciu desiatky rokov, musí byt vyrobené zo skutočne kvalitných komponentov a technologicky bezchybne. Aj v tomto prípade hrá podstatnú rolu kvalita prevedených montážnych prác, rozmiestnenie vymedzovacích klinov či podložiek, vhodný kotviaci materiál pre daný typ muriva.

V opačnom prípade nebude možné okno otvoriť či naopak zavrieť, nebude tesniť alebo vám bude spôsobovať iné starosti.

6) hrubé zaobchádzanie

Vo verejných budovách, kanceláriách, školách, ale dokonca aj v prenajatých bytoch sa k oknám či dverám ich používatelia nechovajú vždy priam jemne. Za našu bohatú prax sme videli napr. zavesené kabáty na kľučke, prestrčené káble, deti zavesené na kľučke a voziace sa na dverách, z dôvodu prievanu búchajúce okenné aj dverové krídla, deti hrajúce futbal, ktorým nezriedka zaletela lopta do okna, ale aj čistenie nevhodnými čistiacimi prostriedkami. Takéto zaobchádzanie je vždy rizikom, no kvalitné okno vydrží skutočne veľa.

Vplyvy pôsobiace na okno
7) chemické látky v ovzduší

Agresívne chcemické látky by okno pri priamom kontakte mohli skutočne zničiť, no v tomto prípade nás zaujíma najmä ich vzhľad po dlhodobom vystavení vonkajších vplyvov… napr. pri frekventovaných cestách, fabrikách spôsobujúcich znečistenie ovzdušia a podobne. Povrch kvalitného profilu okna je hladký a na prienik týchto znečisťujúcich látok dostatočne odolný.

Napriek tomu je zvýšená intenzita čistenia vhodnými prostriedkami nevyhnutná, aby bolo možné okno aj v takýchto exponovaných podmienkach udržať dlhé roky vizuálne dokonalé.

28. decembra 2023