Akým vplyvom musia odolať vaše nové okná? 2. časť

V predošlom článku, týkajúceho sa prvých dvoch vplyvov pôsobiacích na okná, sme charakterizovali, ako na okná pôsobí výkyv teplôt a vlhkosť z interiéru a exteriéru. Dnes sa zameriame na ďalšie 2 aspekty, a to – pokus o vlámanie a pohyby stavby. 

3) pokusy o vlámanie

Od vašich nových okien očakávajte aj zvýšenú odolnosť voči vlámaniu. Na odolnosť voči vlámaniu sme špecialisti a na túto tému sme napísali množstvo článkov v našom blogu. V skratke… voči najrozšírenejšiemu spôsobu vlámania sú všetky otváravé aj otváravo-sklopné okná z Ekoprofilu opatrené minimálne 2 bezpečnostnými zamykacími bodmi. Na prekonanie týchto bodov je potrebné skutočne poriadne náradie, dostatočne dlhý čas a popri tom vznikne mnoho hluku, ktorý si zlodej nedovolí urobiť hocikde.

Voči druhému najčastejšiemu spôsobu vlámania vám radi vybavíme okná bezpečnostnou kľučkou v mnohých vzoroch a farbách. Aby boli vaše nové okná ešte viac odolné voči vlámaniu, je možné doplniť napr. detektory otvorenia okna komunikujúce s jednotkou alarmu, bezpečnostné sklá, doplniť bezpečnostné zamykacie body nad počet 2, vlepiť sklo… a to buď ako samostatný element, alebo ako elementy vo výhodných balíkoch bezpečnostnej výbavy “Safety Top” alebo “Security Plus”.

K použitiu bezpečnostných skiel spomenieme ešte ich prínos k bezpečnosti osôb v interiéri v prípade neočakávaného rozbitia vnútornej tabule skla napr. hrajúcimi sa deťmi, ale aj dospelou osobou pri nekoordinovanom pohybe, či inej nehode. Takéto rozbité sklo sa roztriešti na miniatúrne kúsky, ktoré nás výraznejšie neporania, alebo v inom variante bezpečnostného skla ostane takto rozbité sklo zlepené v celosti a neoddelia sa časti, ktoré by nás mohli zraniť. 

Vplyvy pôsobiace na okno

4) pohyby stavby

Žiaľ takmer každá stavba vykazuje nejaké pohyby, najmä v prvých rokoch po jej postavení. Tu zohrá najväčšiu rolu správna montáž a správne zvolená veľkosť pripojovacej škáry. Škára dokáže oddilatovať (absorbovať) tieto pohyby do určitej miery, no v žiadnom prípade nie je na mieste očakávať od okna nejakú statickú funkciu.
 
Vyberte si z našej širokej ponuky hliníkových a plastových okien
12. decembra 2023