Akým vplyvom musia odolať vaše nové okná? 1. časť

Výber okien nie je len vecou dizajnu a ceny. Okná nie sú ako tehly či omietka. Denne sa otvárajú, podliehajú mnohým vplyvom a musia odolať skutočne rozmanitým faktorom. Ich výber si zaslúži skutočne absolútne najvyššiu pozornosť zo všetkých stavebných materiálov, ktoré zabudujete do svojho nového či rekonštruovaného domu, alebo bytu.
 
Vaše okná musia byť trvanlivé po mnoho desaťročí. Pravdepodobne nebudete mať chuť meniť okná po piatich rokoch (z dôvodu finančnej náročnosti a možno ešte viac z dôvodu nadväznosti na vnútorné a vonkajšie zapracovanie do steny a fasády, rizika poškodenia podláh, …). 
 

1) Výkyvy teplôt

Odolnosť vašich nových okien voči poveternostným vplyvom (plusovým i minúsovým často v rozmedzí niekoľko desiatok stupňov je kľúčová vlastnosť (najmä ak je okno tmavej farby dokáže sa zohriať aj na 80 °C). Najväčším problémom, s ktorým sa musí vaše nové okno vyrovnať,  je tzv. “bimetalický efekt”. Jedná sa o fyzikálny jav, pri ktorom má materiál nerovnomernú teplotu na jednotlivých stranách. V zimnom období má okno na vonkajšej strane teplotu napr. -15°C a na vnútornej strane 22°C. V letnom období zas 80°C na vonkajšej strane a 22°C na vnútornej strane. Tento rozdiel teplôt, 40, ba až 60°C spôsobuje ohýbanie materiálov – okenných rámov a následnú netesnosť a nemožnosť okná zatvoriť.
Pri vysokých teplotách sa každý materiál rozťahuje, a preto je na okná kladený vysoký nárok na povolenú maximálnu rozťažnosť. Túto rozťažnosť aj sťažnosť vplyvom nízkych teplôt redukuje aj vhodná oceľová výstuž.

Kvalitne vyrobené okno z konštrukčne dobre vyvinutých profilových systémov sa s bimetalickým efektom aj s rozťaznosťou a sťažnosťou vysporiada bez straty funkčnosti. Priehyb okna je podľa normy tolerovaný do 2 mm na 1 m výšky okna. Jeho tesniaca schopnosť však nemôže byt nijak obmedzená, rovnako ako možnosť otvárať a zatvárať.


2) Prienik vlhkosti z exteriéru aj interiéru

Vaše nové okná musia byť pri zatvorenom stave odolné do požadovanej miery voči hnanému dažďu tak, aby do rámu okna neprenikla voda. Pri vyššom tlaku vody musí preniknuté množstvo vody odtiecť odvodňovacími kanálikmi vyfrézovanými v dolnej časti rámu okna. Tieto kanáliky slúžia aj na odvod napršanej vody pri sklopenom krídle (teda pri okne otvorenom “na vetračku”), ale aj nakondenzovanej vody zo vzdušnej vlhkosti.
Väčšina nami dodávaných okien má 3 tesnenia, pričom stredové tesnenie rozdeľuje komoru medzi rámom a krídlom na vlhkú a suchú časť. Aby sa zvýšila životnosť okenného kovania, je umiestnené v suchej časti.
Niekedy sa oknám nesprávne vytýka rosenie sa skiel na exteriérovej strane… najmä na miestach s vysokou vzdušnou vlhkosťou a menším prúdením vzduchu. Je to spôsobené ich nízkou povrchovou teplotou, čo je požadovaná vlastnosť (neprepustiť teplo z interiéru do exteriéru). Rosenie sa okien z interiérovej strany môže mať za následok nadmerná vzdušná vlhkosť a nedostatočné vetranie, ale nezriedka aj zle tesniace okno, ktoré je nadmerne ochladzované prúdiacim chladným vzduchom z exteriéru. Na zabránenie prieniku vlhkosti z interiéru, ale rovnako aj z exteriéru, odporúčame pri montáži okien použiť tesniace fólie, ktoré regulujú prienik vlhkosti do prepojovacej škáry a odvetrávajú pripojovaciu škáru smerom von. Vonkajšia fólia naviac zabraňuje vniknutiu vlhkosti do pripojovacej škáry z exteriéru.
 
Ak zvažujete výmenu okien, prečítajte si náš článok, v ktorom Vám spomenieme 5 výhod výmeny vašich starých okien.
O ďalších dvoch aspektoch vplývajúcich na vaše okná sa dočítate v ďalšom článku
1. decembra 2023