Je počet zamykacích bodov rozhodujúce kritérium pri výbere bezpečnostných dverí?

Bezpečnostné dvere musia v závislosti od bezpečnostnej triedy odolať pokusu o násilné vniknutie stanovený čas a odolať stanovenému náradiu, ktoré sa používa pri vlámaní.

 

Uzamykacie body

Nie je však stanovené, vďaka akým konštrukčným alebo technickým zabezpečovacím prvkom dvere tomuto pokusu o vlámanie odolajú.

Zjednodušene povedané, počet zamykacích bodov vchodových dverí nemá žiadny vplyv na odolnosť voči vlámaniu.
Prirodzene čínske dvere s 16-timi zamykacími bodmi v cene 400€ nemôžu odolnosťou voči vlámaniu (ani svojou kvalitou, či životnosťou) konkurovať solídnym bezpečnostným dverám v násobnej hodnote.

Dôležitejšia je ich pevnosť a stabilita v samotnom krídle bezpečnostných dverí. Teda nie kvantita, ale kvalita.
Pre bezpečnostné vchodové dvere je jedným z rozhodujúcich kritérií aj hrúbka plechu, z ktorého je vyrobené dverné krídlo. Tento plech kryje pohyblivé komponenty kovania pred nechceným zásahom. Hrúbka plechu, z ktorého je vyrobená zárubňa bezpečnostných dverí je už menej podstatná, nakoľko pri montáži sa zárubňa zalieva betónovou zmesou a ten zabráni deformácii pri pokuse o roztiahnutie, vypáčenie, alebo iné násilné vniknutie.

… a z toho vyplýva, že viac nie je vždy viac 😉

27. októbra 2023