Je počet zamykacích bodov rozhodujúce kritérium pri výbere bezpečnostných dverí?

Bezpečnostné dvere musia v závislosti od bezpečnostnej triedy odolať pokusu o násilné vniknutie stanovený čas a odolať stanovenému náradiu, ktoré sa používa pri vlámaní.

 

Uzamykacie body

Nie je však stanovené, vďaka akým konštrukčným alebo technickým zabezpečovacím prvkom dvere tomuto pokusu o vlámanie odolajú. Až po fyzických skúškach, pri ktorých sa dvere zničia násilným spôsobom, ktorý imituje vlámanie, sa určí bezpečnostná trieda 1, 2, 3, 4 … pričom vyššie číslo znamená vyššiu odolnosť voči vlámaniu. Pri výbere je potrebné zvážiť, akú bezpečnosť skutočne potrebujete. Predajňa so šperkami, či byt v bytovke majú odlišné riziko vlámania, vzhľadom na atraktivitu vecí uzamknutých za dverami. Do bytu v bytovom dome, kde lupič nemá možnosť použiť pílu na železo alebo autogen, bezpečnostné dvere v triede 2, či 3 bežne plne postačujú.

Ak uvažujete nad domovými dverami (teda nie bytovými), ktoré iba zriedkavo bývajú bezpečnostné, je celkom postačujúci výber  kovania, ktoré má zvýšenú odolnosť voči vlámaniu, kvalitnej bezpečnostnej vložky a použitie pántov, odolných voči vyveseniu. Investícia niekoľko tisícov € naviac do bezpečnosti pri dverách do domu nie je cesta k pokojnejšiemu spánku. Na dome sú okná, ktoré sú bez mreží ľahko prístupné či už z úrovne terénu alebo z rebríka, a tieto sú oveľa častejšie terčom zlodejov.   

Zjednodušene povedané, počet zamykacích bodov vchodových dverí nemá žiadny vplyv na odolnosť voči vlámaniu.
Prirodzene čínske dvere s 16-timi uzamykacími bodmi v cene 400€ nemôžu odolnosťou voči vlámaniu (ani svojou kvalitou či životnosťou) konkurovať solídnym bezpečnostným dverám v násobnej hodnote.

Dôležitejšia je  pevnosť a stabilita týchto uzamykacích bodov v samotnom krídle bezpečnostných dverí. Teda nie kvantita, ale kvalita.
Pre bezpečnostné vchodové dvere je jedným z rozhodujúcich kritérií aj hrúbka plechu, z ktorého je vyrobené dverné krídlo. Tento plech kryje pohyblivé komponenty kovania pred nechceným zásahom. Hrúbka plechu, z ktorého je vyrobená zárubňa bezpečnostných dverí je už menej podstatná, nakoľko pri montáži sa zárubňa zalieva betónovou zmesou a tá zabráni deformácii pri pokuse o roztiahnutie, vypáčenie alebo iné násilné vniknutie.

… a z toho vyplýva, že viac nie je vždy viac 😉

27. októbra 2023