Ekoprofil v relácií Postavíme Opravíme Zveľadíme na tv JOJ