Správny postup zamerania okien a dverí

Zamerať okná alebo dvere do novo-pripraveného otvoru nie je veda. Napriek tomu vám tu dávame k dispozícii veľmi jednoduché pravidlá, s ktorými to zvládnete.
Trochu náročnejšie je to v prípade rekonštrukcií – po šróbovaných oknách alebo kastlových (kasňových či duplovaných) oknách. S týmto návodom zameranie okien pre vás nebude problém. Ak by predsa, obráťte sa na odborníkov 🙂

V prípade novostavby zameriame stavebný otvor pre výrobu okien následnovne: z nameranej šírky otvoru uberieme 30 mm a z nameranej výšky otvoru uberieme 50 mm (50 mm z dôvodu, že na spodnej časti okna je namontovaný podparapetný profil (tiež nazývaný transportný či kotviaci profil). Ak sme napríklad zmerali otvor 1200 x 1200 mm, objednáme okno 1170 x 1150 mm. Pri zameraní vchodových či terasových dverí postupujeme obdobne – zo šírky otvoru odpočítame 30 mm a 20 mm z výšky. Pri dverách nie je podparapetný profil. Príklad: pri nameraní stavebného otvoru 1100 x 2200 mm bude výrobný rozmer dverí 1170 x 2180 mm.

Pri stavbe so „šróbovanými oknami“ sa meranie uskutočňuje z vonkajšej strany. Obvykle je rozmer zameraný medzi vnútornými špaletami väčší, ako rozmer medzi vonkajšími špaletami. Zmeriame šírku medzi vonkajšími špaletami a od vrchnej vonkajšej špalety po parapet na výšku. Pridáme na šírku + 40 mm a na výšku uberáme 30 mm. Teda ak sme napr. zamerali 1200 x 1200 mm, bude výrobný rozmer okna 1240 x 1170 mm. Keďže pravidlo merania z vonkajšej strany neplatí celkom paušálne, je potrebné ešte overiť z vnútornej strany či takéto veľké okno vmestíme do otvoru. To pre prípad, že by vnútorné špalety boli užšie, ako vonkajšie alebo rovnaké.

Ak zameriavame otvor po „kasňových oknách“ tak zameriame šírku medzi špaletami z vnútra aj z vonku. Ak dbáme, aby naše nové okná vyzerali harmonicky, postupujeme ako pri šrobovaných oknách. Pri tomto postupe zachováme vonkajšie špalety a okenný rám bude viditeľný takmer celý. Ak uprednostníme pred vzhľadom ušetrenie si práce na vnútorných špaletách a budeme chcieť namontovať okná čo najväčšie, zameriame nové okno podľa rozmeru medzi špaletami zvnútra, od ktorého odrátame 30 mm zo šírky a 50 mm z výšky okna. Nezabudnime však, že viditeľná časť rámu okna, ktorú môžeme zapustiť, je maximálne cca 60 mm. Niektoré (tzv. „maxi kasne“) môžu mať hrúbku ešte väčšiu. V prípade neskontrolovania rozmeru aj medzi vonkajšími špaletami by sme riskovali, že utopíme nielen rám, ale aj časť okenného krídla. Ak by sme aj zapustili okno extrémne a to až 60 mm z každej strany, bude takéto okno vyložene neestetické – doporučujeme pripočítať max. po 30 mm).

Pre Vaše potvrdenie si správnosti, doporučujeme v každom prípade, aby ste zmerali vždy vzdialenosť špaliet z vnútornej aj vonkajšej strany. Vami určený výrobný rozmer musí byť číslo medzi týmito dvoma mierami alebo o 20-30 mm menšie.

 

16. mája 2018