Správny postup zamerania okien a dverí

Zamerať okná alebo dvere do novo-pripraveného otvoru nie je veda. Napriek tomu Vám dávame k dispozícii veľmi jednoduché pravidlá, s ktorými to zvládnete. Trochu náročnejšie je to v prípade rekonštrukcií – po šróbovaných oknách, alebo kastlových (kasňových, či duplovaných) oknách. S týmto návodom zameranie okien pre Vás nebude problém. Ak by predsa, obráťte sa na odborníkov 🙂

V prípade novostavby zameriame stavebný otvor pre výrobu okien následnovne: z nameranej šírky otvoru uberieme 30 mm a z nameranej výšky otvoru uberieme 50 mm (50 mm z dôvodu, že na spodnej časti okna je namontovaný podparapetný profil (alebo transportný, či kotviaci profil). Ak sme napríklad zmerali otvor 1200 x 1200 mm, objednáme okno 1170 x 1150 mm. Pri zameraní vchodových, či terasových dverí postupujeme obdobne – zo šírky otvoru odpočítame 30 mm a 20 mm z výšky. Pri dverách nie je podparapetný profil. Príklad: pri nameraní stavebného otvoru 1100 x 2200 mm bude výrobný rozmer dverí 1170 x 2180 mm.

Pri stavbe so „šróbovanými oknami“ sa meranie uskutočňuje z vonkajšej strany. Obvykle je rozmer zameraný medzi vnútornými špaletami väčší, ako rozmer medzi vonkajšími špaletami. Zmeriame šírku medzi vonkajšími špaletami a od vrchnej vonkajšej špalety po parapet na výšku. Pridáme na šírku + 30 mm a na výšku uberáme 50 mm. Teda ak sme napr. zamerali 1200 x 1200 mm, bude výrobný rozmer okna 1230 x 1150 mm.

Ak zameriavame otvor po „kasňových oknách“ tak zameriame šírku medzi špaletami z vnútra aj z vonku. Ak dbáme, aby naše nové okná vyzerali harmonicky, postupujeme ako pri šróbovaných oknách. Pri tomto postupe zachováme vonkajšie špalety, ktoré nám budú lícovať s oknom, naviac bude viditeľný takmer celý okenný rám. Ak uprednostníme pred vzhľadom ušetrenie si práce na vnútorných špaletách a budeme chcieť namontovať okná čo najväčšie, zameriame nové okno podľa rozmeru medzi špaletami zvnútra, od ktorého odrátame 30 mm zo šírky a 50 mm z výšky okna. Nezabudnime však, že viditeľná časť rámu okna, ktorú môžeme zapustiť, je maximálne cca 60 mm. Niektoré (tzv. „maxi kasne“) môžu mať hrúbku ešte väčšiu. V prípade neskontrolovania rozmeru aj medzi vonkajšími špaletami by sme riskovali, že utopíme nielen rám, ale aj časť okenného krídla. Ak by sme aj zapustili okno extrémne a to až 60 mm z každej strany, bude takéto okno vyložene neestetické – doporučujeme pripočítať max. po 30 mm).

Pre Vaše potvrdenie si správnosti, doporučujeme v každom prípade, aby ste zmerali vždy vzdialenosť špaliet z vnútornej aj vonkajšej strany. Vami určený výrobný rozmer musí byť číslo medzi týmito dvoma mierami.

16. mája 2018