Kovanie

Kovanie v oknách modernej konštrukcie je celoobvodové a zaisťuje primárne uzatvorenie, utesnenie a rôzne varianty vetrania. Kovanie v plastových oknách Ekoprofil spĺňa tieto požiadavky a môžeme ich rozdeliť do štyroch hlavných kategórií: funkčnosť, bezpečnosť, komfort a kompatibilita.

Funkčnosť

Kovanie plní funkcie uzatvárania okna a zároveň umožňuje rôzne režimy vetrania, podľa aktuálnych požiadaviek používateľa. Vzhľadom na ročné obdobie a dané klimatické podmienky je možné vetrať nárazovo, trvalo, alebo úsporne. Nárazové vetranie prestavuje krátkodobé (niekoľkominútové) úplné otvorenie okna. Tento spôsob je jediným správnym spôsobom vetrania počas zimných mesiacoch, kedy teplota klesne pod 0°C. Nedochádza pri ňom k ochladzovaniu stien a teda teplota v miestnosti sa veľmi rýchlo vracia na pôvodnú úroveň. Trvalé vetranie nám umožňuje sklopná poloha okna a využíva sa v letných mesiacoch a vtedy, keď je rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou minimálny. Úsporné vetranie (mikroventilácia) je vhodné na obdobie, kedy teplota ešte neklesá pod 0°C. Okenné krídlo sa vyklopí cca 13 mm, pootočením kľučky do polohy 45°. Mikroventilácia umožňuje dostatočnú výmenu vzduchu v miestnosti v takej miere, aby vzduch bol hygienicky čistý a zároveň sa teplota v miestnosti výrazne neznížila. Aj v prípade veterného počasia je krídlo pevne uchytené a jeho poloha sa nemení. Jednou z ďalších funkcií okenného kovania je zdvíhanie okenného krídla pri zatváraní okna. Zabezpečuje je nadvihovač okenného krídla a má význam predovšetkým kvôli odlahčeniu kovania. Poistka proti chybnej manipulácii zabraňuje prípadným zraneniam, alebo poškodeniu okien. Podstata princípu tejto poistky je v tom, že kľučkou je možné pohybovať len ak je krídlo dotlačené v ráme.

Bezpečnosť

Väčšina násilných vniknutí do obytných budov sa odohráva prostredníctvom vypáčenia okien alebo balkónových dverí. Tento problém riešia tzv. „bezpečnostné okná“. Tieto okná dokážu páchateľovi klásť zvýšený odpor a v mnohých prípadoch ho celkom odradia od vlámania. V žiadnom prípade sa však nedá hovoriť, že tieto okná sú neprekonateľné. Základom zvýšenej odolnosti okien sú bezpečnostné uzávery, ktoré majú tzv. hríbikové čapy a uzávery s T-drážkou. Okná Ekoprofil sú už v štandarde v bezpečnostnej triede A, čo znamená, že každé okno má jeden bezpečnostný prvok – bezpečnostný čap (hríbik). Veľmi dôležitou súčasťou bezpečnostného kovania je uzamykateľná kľučka, ktorej použitím sa zvyšuje odolnosť okna voči vlámaniu.

Komfort

Základnou požiadavkou, ktorú vníma zákazník je pekný dizajn (kľučky, pánty) a možnosti farebného riešenia. Okná EKOPROFIL sú v ponuke v niekoľkých farebných prevedeniach, čomu sú prispôsobené aj krytky viditeľných častí kovania, ktoré môžu byť biele, hnedé, alebo bronzové. O ľahkú a dlhodobú bezporuchovú obsluhu a jednoduchý servis zas dbáme my. Okná Ekoprofil je možné doplniť o elektronické ovládanie okna (automatické vetranie v naprogramovanom čase, v prípade kombinácie so senzorom poveternostných podmienok o schopnosť zatvoriť okná v prípade dažďa, vetra, …)
Táto komfortná obsluha okien sa využíva hlavne vo verejných budovách ako sú školy, nemocnice ale aj v rodinných domoch, hlavne zimných záhradách.

Kompatibilita

Ďalšou prednosťou systémov kovania v oknách EKOPROFIL je kompatibilita. Skrýva v sebe možnosť dodatočného rozširovania funkcií na už zabudovanom okne. Táto možnosť je daná premysleným systémom vývoja tak, aby začleňovanie ďalších prvkov nespôsobovalo zákazníkovi viac škody ako úžitku aj pri dodatočnej montáži.