Ekológia plastových okien

V čase, keď hovoríme o ekológii každej oblasti nášho života, je správne zamyslieť sa aj nad ekologickosťou výplní stavebných otvorov – okien a dverí. Ktoré okná sú najekologickejšie?


Ekologickosť môžeme hodnotiť z hľadiska pôvodu surovín, energetickej náročnosti pri výrobe, úspory energií pri ich používaní, dĺžky životného cyklu, možnosti opakovaného použitia, atď.

Z pohľadu pôvodu suroviny, použitej na výrobu, sú iba drevené okná z prírodného materiálu. Plastové okná sú síce z ropy a teda sú z neobnoviteľného zdroja, ale vynikajú vysokým prínosom na úspore energií na vykurovanie či chladenie a schopnosťou recyklácie.

V minulosti používané stabilizátory na báze olova a ortuti boli dávno nahradené zinkovými, čím sa vylúčili škodlivé látky z procesu výroby.

Zásadnou vlastnosťou z pohľadu ekológie plastových okien teda je ich možnosť recyklovať. Plastové okno pozostáva z plastových profilov, oceľových výstuží, oceľového kovania a skla. Sklo aj kov sú štandardne recyklovateľná surovina. To, že je možné plne recyklovať aj plastový profil, je menej známe, prípadne je to sprevádzané rozličnými mýtmi o pochybnej kvalite výsledného produktu.

Výrobcovia plastových profilov majú rozličnými nariadeniami zadaný pomer recyklovanej suroviny voči prvoplastu vo svojej produkcii.  Deceuninck ako popredný výrobca plastových profilov ide ešte ďalej a vyvinul jadro EcoPower core. Vo svojich  špičkových profilových prevedeniach používa až do 55 % regenerovaného plastu. Tento regenerovaný plast je prvotriednej kvality a nejedná sa o rozomleté plastové fľaše či obalové fólie.

Plast pochádza zo zbytkov z výroby okien a recyklovaných plastových okien. Plast pri svojom opakovanom použití získava ešte lepšie vlastnosti, čo je opak oproti všeobecnému názoru verejnosti.
Je to spôsobené tým, že použitý plast obsahuje stabilizačné a zlepšujúce zložky, pričom v opakovanom procese výroby sú opäť pridávané v potrebnom množstve.

Takto je možné opakovane použiť plastové profily až 20-krát. Pri štandardnej očakávanej životnosti plastových okien cca 30 rokov a plnej recyklovanosti hovoríme o používaní základnej suroviny až 600 rokov!

Asi máloktorú surovinu môžeme používať tak dlhú dobu pri opakovanej výrobe toho istého výrobku. Takže okná, ktoré máte dnes doma alebo ktoré si plánujete kúpiť, môžu pri našom uvedomelom správaní po ich životnom cykle dožiť až roku 2600.

Zdroje sa nám neustále míňajú a všetci vieme, že našu planétu využívame viac, ako by sme mali. Preto je na mieste opakovane využívať suroviny po ich životnom cykle.

Ďalšou zložkou plastového okna je sklo, ktoré sa ako surovina používa opakovane. Sklo sa už dlhodobo recykluje a opätovne využíva. Rovnako tak aj posledná materiálová zložka, ktorou je oceľ – napríklad oceľové výstuže v plastových profiloch, všetky súčasti kovania, skrutky atď. sú recyklovateľné takmer bez obmedzenia.

Z toho vyplýva, že plastové okná sú pomerne jednoducho recyklovateľné a opakovane využiteľné: či už pri výrobe okien, v stavebníctve alebo v  iných odvetviach. Asi len málokomu by napadlo, aké ekologické sú plastové okná a stopa, ktorú zanechávajú za sebou, je výrazne menšia, ako by sa mohlo zdať.

Related Posts