Bezpečnostná trieda 3

Hlavnou výhodou dverí so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu je ochrana osôb a majetku v domácnosti, byte či iných objektoch. Stupeň ochrany proti vlámaniu sa stanovuje porovnávaním odolnosti dverí proti prekonaniu treťou osobou v súlade s platnou európskou normou.V obytných budovách je najvyššou triedou odolnosti proti vlámaniu trieda č.4. Pre lepšiu orientáciu uvádzame základné informácie o nárokoch na odolnosť dverí pri klasifikácii do jednotlivých tried.

  1. Trieda odolnosti 1 – dvere sú odolné proti mechanickému útoku, napríklad kopancom, proti skokom, úderom ramenom, bežnému vandalstvu.
  2. Trieda odolnosti 2 – dvere sú odolné navyše proti statickému zaťaženiu 3 až 6 kN a dynamickému zaťaženiu. Pri skúške odolnosti proti pokusom o vlámanie sa v tejto triede používa: malý skrutkovač, nôž, lano, pinzeta, vreckové svietidlo, háky, oceľový drôt, kľúče na skrutky, kliešte, imbusové skrutky, priebojníky, kladivko s hmotnosťou 200 g, lepiaca páska, skrutkovače, drevené alebo plastové kliny, nastaviteľné prídržné kliešte a rúrkové kliešte.
  3. Trieda odolnosti 3 – v porovnaní s bezpečnostnými dverami v triede odolnosti 2 dvere v triede odolnosti 3 odolávajú aj proti útoku páčidlom s dĺžkou 710 mm a statickému zaťaženiu 6 kN.
  4. Trieda odolnosti 4 – v porovnaní s bezpečnostnými dverami v triede odolnosti 3 dvere v triede odolnosti 4 odolávajú aj proti útoku kladivom s hmotnosťou 1,25 kg, sekáčom s čepeľou širokou 30 mm, sekerou, dlátom, strihacími kliešťami, ručnou pílkou s listami HSS, miniatúrnou pílkou s listami HSS, nožnicami na plech, elektrickou vŕtačkou so sadou vrtákov s HSS a statickému zaťaženiu 10 kN.

Bezpečnostná trieda 3

ZOSILNENÉ VCHODOVÉ DVERE
model K-1000