Ing. Pavel Komárek

Pri dozorovaní stavieb sa často stretávame so spoločnosťou EKOPROFIL. Pre našich klientov – investorov je dôležité realizovať výstavbu odborne, kvalitne, ekonomicky a vyvarovať sa prípadným nevhodným riešeniam z PD. Spoločnosť EKOPROFIL dokáže ponúknuť vďaka svojej širokej ponuke každému investorovi variant „na mieru“, kvalita práce je nadštandardná a v prípade potreby spolu vždy dokážeme nájsť alternatívu na nevhodné riešenie z PD. Vysoko hodnotíme najmä pohotovosť a snahu o maximálny úžitok pre investora pri zachovaní priaznivej ceny.