Mgr. Anna Urbanská

S firmou EKOPROFIL som mala možnosť spolupracovať pri výmene okien v rámci rozsiahlej rekonštrukcie našej školy. Stretla som sa s profesionálnym a ústretovým prístupom generálneho riaditeľa. Harmonogram prác bol vždy vopred osobne dohodnutý medzi firmou a riaditeľkou školy. Vyučovanie v škole nemuselo byť prerušené. Firma prihliadala a dodržiavala bezpečnosť pri práci vzhľadom na pohyb žiakov v škole. S kvalitou prác som veľmi spokojná.