Drevo verzus plast

Drevené alebo plastové okná?

Rozhodnúť sa medzi drevenými a plastovými oknami je neľahká úloha, obzvlášť, keď nemáte skúsenosti s obidvomi týmito materiálmi.

Pred rozhodnutím by ste mali vedieť ešte niekoľko skutočností.

Materiály a postupy používané pri výrobe drevených okien aj plastových okien sú veľmi podobné alebo dokonca rovnaké: tie isté kovania, rovnaké sklá, rovnaké tesnenia. Hlavný rozdiel je v materiáli, ktorý bol použitý v konštrukcii profilov rámov a krídiel.

Úžitkové vlastnosti okien z dreva a plastov sú tiež podobné.

Rozdiely:

1.) Profily krídla a rámu sú u drevených okien o niečo pevnejšie, ako u plastových okien. Z tohto faktu vyplýva nevyhnutnosť opatrnejšej a odbornejšej montáže plastového okna, ako okna dreveného. Správnosť montáže je často určujúca pre celkovú kvalitu plastových okien. Vlastnosti okien po namontovaní sú veľmi podobné.
2.) Drevený rám okna v porovnaní s plastovými profilmi je zvyčajne o niečo teplejší, aj keď v prípade pokrokových, viackomorových profilov rozdiely nie sú citeľné. Okrem toho je potrebné vziať do úvahy, že percento z okna zaberajúce profil rámu a krídla vo vzťahu na celú plochu okna je pomerne malý (v priemere 20 až 30%). Z tohto vyplýva, že určujúci vplyv na parametre tepelnej izolácie má sklo a nie materiál, z ktorého je vyrobený rám.

Prečo si vybrať plastové okno?

1.) Plastové okná nevyžadujú takmer žiadnu údržbu a okenné rámy prakticky nemenia farbu. Naproti tomu aj tie najlepšie drevené okná, po určitom čase strácajú svoj lesk a po mnohých rokoch akákoľvek farba alebo lak praská a postupne opadáva. Odstránenie niekoľkých vrstiev laku, prípadne farby a následne nový náter príslušným ošetrujúcim lakom je prácne a nákladné.

2.) Prakticky všetky druhy plastových okien môžu byť vyrobené v prevedení imitujúcom prírodné drevo s príslušnou farbou a textúrou. Takáto imitácia môže byť obojstranná, ale aj jednostranná (farba môže byť v exteriéri, ako aj v interiéri).

3.) Umývanie plastových okien v porovnaní s drevenými (najmä tými lacnejšími) je podstatne rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie.

4.) Cena plastových okien je z pravidla výrazne nižšia ako cena drevených okien. Pri rovnakých úžitkových vlastnostiach (použitie rovnakého kovania a skla), je okno vyrobené z kvalitného a vysušeného dreva, kvalitne zlepeného do eurohranolu a navyše povrchovo aj hĺbkovo ošetreného špeciálnymi postupmi a zodpovedajúcimi prípravkami a lakmi, doplnené hliníkovými prvkami zákonite musí byť, a aj je oveľa drahšie ako aj tie najlepšie plastové okná.

5.) Z hľadiska požiarnej ochrany sú plastové okná nepochybne bezpečnejšie ako drevené okná. Plast totiž neumožňuje šírenie ohňa, naopak má samohasiace vlastnosti, čo nie je možné povedať o dreve, pokrytom viacerými vrstvami farby alebo laku.

6.) Z hľadiska ekológie sú opäť plastové okná vhodnejšie, pretože k ich výrobe nie je potrebná drevná hmota a teda nedochádza k vyrúbu lesov. Základné suroviny na ich výrobu sú soli a odpady z rafinácie ropy. Okrem toho sa teraz prakticky všetky zvyšky plastových profilov a staré, opotrebované plastové okná používajú na ďalšie spracovanie.

V súhrne možno konštatovať, že prevaha pozitív plastových okien nad drevenými je jednoznačná.

… všetko ostatné je vecou vkusu.