Dušan Gjabel, Rosina

Nie každá mnou vytipovaná firma bola schopná naceniť (a nie to ešte dodať) oblúkové zostavy okien podľa projektov na nadstavbu rodičovského domu. Moja voľba padla na EKOPROFIL, aj keď nebol najlacnejší. V našej obci menili okná už mnohým susedom a pokiaľ viem, všetci boli spokojní. Dnes sa aj ja radím medzi spokojných zákazníkov tejto firmy a šírim ich dobré meno. EKOPROFIL odporúčam každému!

17. februára 2017