Farebné PVC okná

Aj keď najpredávanejšie plastové okná sú bielej farby, stále väčšiu obľubu si získavajú farebné prevedenia – tzv. drevené imitácie, ako aj prevedenia okien v pastelových, či metalických farbách.
Výrobcovia profilov, prípadne okien využívajú niekoľko spôsobov, ako na plastový profil naaplikovať farbu.
Kašírovanie farebnou fóliou
Pri tejto technológii je na pohľadové plochy naaplikovaná viacvrstvová fólia na báze PVC alebo PMMA (organické sklo – polymethylmetakrylát), vybavená ochrannou vrstvou PMMA. Jedná sa o veľmi spoľahlivý, pritom pomerne jednoduchý a flexibilný technologický postup. Farebné fólie dosahujú výborné výsledky s dlhodobou farebnou stálosťou. Ich nevýhodou je nemožnosť opravy povrchu v prípade poškodenia. Jedná sa o najčastejší spôsob farebnej úpravy plastových okien.

Koextruzia PVC a PMMA

Pri extruzií profilov (proces výroby PVC profilov – vytláčanie) je na vonkajšiu vrstvu PVC nanesená farebná PMMA o hrúbke cca 0,8 mm. Výhodami tejto náročnejšej technológie (zďaleka nie všetci výrobcovia profilov disponujú technickým zázemím pre takúto výrobu) je nielen viac ako 20-ročná overená bezchyná farebná stálosť povrchovej vrstvy, omnoho tvrdší povrch farebného PMMA ak opri PVC (vyššia odolnosť voči poškodeniu), ale aj sila nanesenej vrstvy (v prípade poškodenia povrchu je jednoducho opraviteľná do pôvodného stavu). Rozhodujúci dopad na spoľahlivosť okien a ich celkovú životnosť má však fakt, že používané pigmenty sú priepustné pre teplo – okná sa následne menej ohrievajú. Nevýhodou je nemožnosť zvoliť inú farbu, ako sa nachádza vo farebnom vzorkovníku.

Koextruzia PVC a farebného PVC

Farebná vrstva je tvorená prefarbeným PVC. Konečný výsledok má podobné vlastnosti ako pri koextruzií s PMMA.

ALU-SCHALE

Reč je o farebnej hliníkovej lišty, nasadenej na biele okno z PVC. Farebné možnosti sú takmer neobmedzené, pričom spoľahlivosť tejto technológie je veľmi vysoká.

Nástrek farbou

V posledných troch až štyroch rokoch sa na našom trhu objavujú plastové okná, nastriekané akrylátovými alebo polyuretánovými farbami. Je to výsledok vysokého cenového tlaku. Toto riešenie môžeme skutočne označiť za lacné. Doterajšie skúsenosti dokazujú, že je neľahkou úlohou uchovať nastriekané okná do doby ukončenia stavby, ako aj počas užívania objektu bez poškodení. V praxi sa v mnohých takýchto prípadoch farba už po uplynutí pol roka odlupuje, prípadne odiera.

Podľa architektonického riešenia interiéru a exteriéru stavby je možné zvoliť si jednostrannú imitáciu (ako exteriérovú, tak aj interiérovú – tá je však mimoriadne zriedkavá), alebo obojstrannú imitáciu.
V prípade obojstrannej imitácie majú okenné profily v jadre obvkle prefarbenú hmotu na hnedú, karamelovú, alebo antracitovú farbu (okrem technológie kašírovania bielych PVC okien).
Počet farebných prevedení prestavuje viac ako 100 možností, pričom medzi najobľúbenejšie farebné prevedenia sa radia: Antracit, Alux DB, Zlatý dub, Orech, Írsky dub, Winchester a svoju obľubu získavajú metalické farebné prevedenia.

Pozrieť celú paletu farieb plastových okien