Garancia poznania tovaru

Všetky poskytované údaje sa zakladajú na pravde a nič Vám úmyselne nie je zamlčované. Nie je dôvod – prinášame Vám kvalitu, za ktorou si stojíme. Ak aj máte nejaké pochybnosti, alebo Vám niektoré informácie nie sú jasné, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, mailom, alebo príďte osobne do jedného z našich predajných stredísk.