kvalitné okná

ekologia plastove okna
Ekológia plastových okien

autorka: Aneta Bednáriková, marketing asistent V čase, keď hovoríme o ekológii každej oblasti nášho života, je správne zamyslieť sa aj nad ekologickosťou výplní stavebných otvorov – okien a dverí. Ktoré okná sú najekologickejšie? Ekologickosť môžeme hodnotiť z hľadiska pôvodu surovín, energetickej náročnosti pri výrobe, úspory energií pri ich používaní, dĺžky životného cyklu, možnosti opakovaného použitia – možno by sme našli aj ďalšie hľadiská. Z pohľadu pôvodu suroviny, použitej na výrobu, sú iba drevené okná z prírodného materiálu. Plastové okná sú síce z…

otvor na plastové okno ekoprofil.sk
Plastové okná – vhodný montážny otvor

Autor: Dušan Knapec, hlavný technológ spoločnosti Ekoprofil Plastové, hliníkové, alebo drevené okná je možné správne namontovať len do otvoru, ktorý je z pevného materiálu, je celistvý (nie drolivý) a okno má vhodný rozmer pre daný otvor. Aj to najkvalitnejšie okno nebude plniť svoju funkciu a nevydrží, pokiaľ nebude namontované do pevného materiálu. Bimetalický efekt hliníkových okien To, že otvor musí byť z pevného materiálu, je zrejmé – napr. tehla, pórobetón, betón alebo nosné drevené či oceľové konštrukčné prvky. Na okno pôsobí mnoho…