Plastové okná – vhodný montážny otvor

Plastové, hliníkové alebo drevené okná aj dvere je možné správne namontovať len do otvoru, ktorý je z pevného materiálu, je celistvý (nie drolivý) a okno či dvere má vhodný rozmer pre daný otvor. Aj to najkvalitnejšie okno nebude plniť svoju funkciu a nevydrží, pokiaľ nebude namontované do pevného materiálu.

otvor na plastové okno ekoprofil.sk

Bimetalický efekt okien a dverí

To, že otvor musí byť z pevného materiálu, je zrejmé – napr. tehla, pórobetón, betón alebo nosné drevené či oceľové konštrukčné prvky. Na okno či dvere pôsobí mnoho síl – predovšetkým vplyv nahrievania alebo ochladzovania z exteriéru. Rozdiel teplôt vytvára tzv. bimetalický efekt – fyzikálny jav, pri ktorom rozdielne teploty materiálu z interiéru a exteriéru spôsobujú jeho prehnutie.

Ak sa napr. okno z vonkajšej strany v prípade tmavého povrchu bežne nahreje až na 80 oC, pričom teplota povrchu okna v interiéri môže byť napr. 23 oC, bude mať materiál z vonkajšej strany tendenciu rozťahovať sa. Dochádza k prehýbaniu krídla aj rámu smerom dovnútra. Presný opak sa deje počas chladných mesiacov, keď je teplota okenného rámu a krídla z vonkajšej strany napríklad -15 oC a okno sa prehýba smerom do vnútra.

Týmto priehybom má zabrániť kvalitná oceľová výstuž v okennom ráme aj v krídle; no predovšetkým dostatočne pevné ukotvenie rámu do pevného ostenia budovy. Rozpadajúce sa murivo v oblasti ostenia či murivo prelepené izolantom v bode styku s oknom ohrozujú pevnosť ukotvenia okna. Deje sa tak aj napriek použitiu pevného kotviaceho materiálu. Pevný kotviaci materiál v nedostatočne pevnom murive nepomôže.

Je styrodur v mieste kotvenia okna bezpečný?

V súčasnosti sa ešte stále vyliepajú špalety izolantom (najmä styrodurom), čo by malo priniesť zlepšenie izolačných vlastností v danom mieste a elimináciu rizika vzniku tepelných mostov. V prípade, ak je izolantom zateplená betónová časť (napr. nejaký pilier či veniec), je jeho použitie opodstatnené. No v prípade, ak je stavba z pórobetónu či tehly je prínos tohto zateplenia polemický.

Vystavujeme sa totiž riziku nedostatočne pevného ukotvenia, ktoré môže umožniť oknu poddať sa bimetalickému efektu a následne ohnúť okno bez možnosti vrátenia sa do pôvodného stavu. V takomto prípade dochádza k odtrhnutiu okna od omietky špalety – a to aj v prípade, ak je použitá „apulišta“.

Ono, každé okno sa ohýba a kto tvrdí, že jeho okná sa neprehýbajú, nehovorí celkom pravdu.

Správne upevnenie okna pri rekonštrukcii

V prípade zaizolovania špalety napr. styrodurom o hrúbke 3 cm ešte pred montážou okna a kotvenia turboskrutkou sa vytvára cca 4,5 cm medzera (štandardná pripojovacia škára 1,5 cm a 3 cm spomínaný styrodur) medzi oknom a pevným materiálom, čo dáva oknu dostatočný priestor pre vznik priehybov – aj niekoľko milimetrov.

Ak pri montáži použijeme kotviace plechy a špaleta je vylepená 3 cm styrodurom, budú plechy vzdialené od pevného bodu cca 3 cm. To je opäť priestor pre negatívne prejavy fyzikálnych síl (priehyby okna).

V prípade vylepenia ostenia izolantom aj na spodnej strane je potrebné vzhľadom na hmotnosť okna tento izolant parciálne odstrániť a okno vypodložiť až na pevný bod v stene (rozhodne nie na styrodur). Rovnako je nutné odstrániť izolant na miestach, kde sa okno vyklinuje permanentnými podložkami (tie, ktoré ostávajú v pripojovacej škáre natrvalo). Napriek týmto možným riešeniam neodporúčame zatepľovať špaletu v mieste kotvenia okna izolantom. Prináša to viac rizík ako osohu.

Pozor na zle namontované okná

Celkom iná kategória je vylepenie krivej a nesúdržnej špalety izolantom (viď titulná foto) a jeho následne zasieťkovanie lepidlom, keď sa otvor môže javiť ako rovnomerný a celistvý. Takto namontované okno nemá šancu fungovať. Garantovane bude „sadať“ a jeho funkčnosť bude iba krátkodobá.

Ak máte dilemu, či vylepiť špaletu styrodurom alebo ako upraviť staré, nesúdržné murivo pre montáž okna či dverí, odporúčame navštíviť naše predajne Ekoprofil a prekonzultovať podrobnosti s našimi odborníkmi. Radi prídeme na vašu stavbu a nájdeme najvhodnejšie riešenie pre vás.

Related Posts