Na čo slúžia dekompresné otvory?

Na oknách z vonkajšej strany si možno pri pozornom preskúmaní všimnúť niekoľko vyvŕtaných otvorov. Tieto otvory sú mimoriadne dôležité a ich umiestnenie nie je náhodné. Jedná sa o dekompresné otvory.

dekompresné otvory ekoprofil.sk

 

Všeobecne je účelom dekompresných otvorov prepojenie vonkajšej komory v profile okna a priestoru pre zasklenie okna s vonkajším prostredím. Paradoxne týmto dochádza k zvýšeniu vodotesnosti (nevzniká podtlak, pri ktorom sa nasáva do okna voda) a zároveň sa znižuje vnútorné pnutie v profile okna.

Technológie v oblasti výroby plastových okien sa neustále vyvíjajú. Moderné plastové profily majú stále lepšie a lepšie izolačné vlastnosti. Oproti profilom spred 15 rokov majú dvojnásobné izolačné schopnosti. V tejto súvislosti vyvstal problém bimetalického efektu. To znamená, že jedna strana materiálu (plastového alebo hliníkového okna) má výrazne odlišnú teplotu ako strana druhá.

V dôsledku vplyvu slnečného žiarenia na okno sa v letnom období totiž môže zvýšiť teplota profilu bielej farby až na 50oC a teplota farebného profilu až na 65 až 80oC (podľa odtieňa farby). Profil z vnútornej strany (z interiéru) má však možno len 25oC. Vzduch, ktorý by bol pri absencii odvetrávacích dekompresných otvorov uzatvorený v priestoroch jednotlivých izolačných komôr, by vplyvom teploty a zmeny tlaku mohol v lepšom prípade deformovať rám profilu, v horšom prípade by mohol spôsobiť prasknutie rámu okna.

Dekompresné otvory sú na okne odtokové, slúžiace na odvedenie dažďovej vody a odvetrávacie, umožňujúce ventiláciu vonkajšej komory profilu okna, čím zabraňujú jeho prehrievaniu a vyrovnávajú tlak medzi vonkajším prostredím a komorami okna. Takto obmedzujú riziko zmeny tvaru a deformácie okna spôsobené nadmerným prehrievaním.

V konečnom dôsledku sa použitím dekompresných otvorov zvýši životnosť výrobkov.

Related Posts