Čo je to „kvalitné okno“?

Veľmi časti si ľudia zamieňajú pojem „kvalitné okno“ s pojmom „okno s dobrými izolačnými vlastnosťami“.

Znamenajú dobré izolačné vlastnosti okna, že je okno kvalitné? Nie! Kvalitné okno vôbec nemusí mať nadpriemerné izolačné vlastnosti. A naopak… aj okno s výbornými izolačnými vlastnosťami nemusí byť kvalitné.

Základom pre kvalitné okno je kvalitný plastový profil (pokiaľ teda hovoríme o plastovom okne). Tento kvalitný profil nemusí mať 6, či 7 komôr, nemusí mať 3, či viac tesnení. To čo musí mať, je rozumne zostavená geometria profilu (tvar a usporiadanie komôr) a dostatok hmoty (primeraná hrúbka stien profilu). Týmto sa dosiahne jeho tuhosť a stálosť. Samozrejme tu zohráva rolu aj kvalita PVC, z ktorého je tento profil vyrobený (extrudovaný). Vďaka kvalitnému vstupnému PVC má profil požadované kvalitatívne vlastnosti. Plastový profil sa musí vystužiť oceľovou výstužou, ktorá zohráva mimoriadnu rolu v tvarovej stálosti a tuhosti (okno sa neohýba, nedeformuje).

Tesnení nemusí byť veľa (3, či 4), podstatné je, aby bolo pružné a držalo si svoj tvar aj po rokoch používania. V niektorých prípadoch môže po zvarení rámu alebo krídla okna tesnenie v rohoch stvrdnúť (zleje sa s plastovým profilom), čím sa jeho schopnosť poddať sa po zatvorení okna stratí a okno netesní. Toto je možné jednoducho skontrolovať stlačením tesnenia v rohu okna. Ak je celkom tvrdé, okno nebude tesniť ako je požadované.

Kovanie na okne má byť funkčné, nie je nevyhnutné aby malo funkcie naviac. Takmer bežnou súčasťou kovania otváravo-sklopných okien je poistka chybnej manipulácie. Zabráni neželaným pohybom kľučkou a tým súčasnému otvoreniu aj sklopeniu okenného krídla. Opäť pokiaľ hovoríme o kvalite, je predpoklad, že renomovaný výrobca okenných kovaní má kovanie kvalitné. Z najbežnejších kovaní, ktoré sa používajú do okien plastových, drevených, ale aj hliníkových sa možno spoľahnúť na značky Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Sigenia Aubi. Iné, neznáme značky môžu fungovať, ale aj nemusia. Najmä s odstupom rokov sa môže prejaviť korózia, znížená pohyblivosť, či nedostatočná možnosť nadstavovania.

Sklám sa na tomto mieste venovať nebudeme, nakoľko ich kvalitu overiť nie je jednoduché. Rovnako je potrebné spoľahnúť sa na overeného výrobku. Počet skiel, použitý medzisklenný rámček majú vplyv na izolačné vlastnosti, či možnosť rosenia sa skla, no nie na kvalitu ako takú.

Posledná a zrejme najdôležitejšia zložka okna je proces jeho výroby. Na nesprávne nadstavených, či dokonca nevhodných strojoch nie je možné vyrobiť kvalitné okno. Tiež skúsenosť a vedomosti výrobných pracovníkov sú nevyhnutné, aby bolo okno správne zhotovené a funkčné aj po dlhých rokoch a tisíckach otvorení.

Z kvality rozhodne nepoľavujte, veď načo by Vám bolo okno s pasívnymi izolačnými vlastnosťami z „no name“ profilu, ktorý sa po čase zdeformuje, prestane tesniť a Vy budete vykurovať oblohu? Načo Vám bude kovanie s výbornou výbavou, s bezpečnostnými funkciami, keď sa nebude dať po pár rokoch zatvoriť? Načo Vám bude sklo Ug=0,5W/(m2.K), keď Vám bude prefukovať medzi rámom a krídlom okna?

Samozrejme keď si zvolíte kvalité plastové okno, s výbornými izolačnými vlastnosťami, budete mať z neho radosť kôli spoľahlivosti, tesnosti aj výrobným izolačným vlastnostiam.

Úlohou našich odborných predajcov, či technických poradcov je odporučiť Vám okno s primeranými izolačnými vlastnosťami k typu stavby, aký máte, či staviate. O kvalite sa baviť rozhodne nebudeme, v našom sortimente je totiž samozrejmá…

Pozrieť sortiment plastových okien

11. decembra 2017