Povedali Vám, že „pred montážou okien máte otvor vylepiť Styrodurom“?

Často je snahou staviteľov maximálne ochrániť okolie okien pred vplyvmi chladu.
Z tohto dôvodu vyliepajú otvor dookola dodatočným izolantom, najmä Styrodurom. Je takýto postup naozaj správny?
Ostenie pre montáž okna vylepené styrodurom – nevhodné riešenie
Ostenie pre montáž okna vylepené styrodurom – nevhodné riešenie
Ostenie pre montáž okna –presah izolácie cca 30 mm – vhodné riešenie
Ostenie pre montáž okna –presah izolácie cca 30 mm – vhodné riešenie

Z hľadiska teplo-technického nemáme výhrady, no z hľadiska pevnostného je toto riešenie nevhodné. Kotviaci bod sa takouto úpravou vzdiaľuje od pevného ostenia o hrúbku izolantu a táto vzdialenosť umožňuje oknu výrazne väčší pohyb, ako je prijateľné.

Okno samozrejme určitý pohyb vzhľadom na vonkajšie vplyvy tepla vykazuje, no na  štandardnú dilatáciu postačí rozmer pripojovacej škáry 15 mm.Pripojovacia škára 15 mm je dostatočne zaizolovaná izolačnou PUR penou, alebo komprimačnou páskou.

Okenný rám je prekrytý obvykle 10 až 20 mm fasádnou izoláciou, teda aj v najchúlostivejšom mieste je hrúbka izolácie 25 až 35 mm.

 

Ostenie pre montáž okna (pozícia okna nie na hrane muriva) - okno výrazne prekryté izolantom – vhodné, no vizuálne nie dokonalé riešenie
Ostenie pre montáž okna (pozícia okna nie na hrane muriva) - okno výrazne prekryté izolantom – vhodné, no vizuálne nie dokonalé riešenie

V prípade, ak je okno (dvere) montované nie na vonkajšiu hranu muriva, ale napr. na stred muriva (napr. pri moderných murovacích materiáloch bez potreby zateplenia), je nutné ostenie zaizolovať hrubším materiálom, čo spôsobí výrazné prekrytie rámu okna a teda vzhľad, ktorý nie je celkom štandardný.

Ostenie pre montáž okna (pozícia okna nie na hrane muriva) – okno doplnené rozširovacím profilom – vhodné riešenie
Ostenie pre montáž okna (pozícia okna nie na hrane muriva) – okno doplnené rozširovacím profilom – vhodné riešenie

Ďalšou možnosťou je montáž rozširovacích profilov dookola celého okna, čo zabezpečí ideálne zateplenie ostenia takmer ľubovoľnou hrúbkou izolantu. Nevýhodou sú výraznejšie náklady na rozširovacie profily, vyliepanie vnútorného aj vonkajšieho ostenia styrodurom.

Ostenie pre montáž okna (pozícia okna nie na hrane muriva) - okno osadené do pomocného rámu – najvhodnejšie riešenie
Ostenie pre montáž okna (pozícia okna nie na hrane muriva) - okno osadené do pomocného rámu – najvhodnejšie riešenie

Ako najvhodnejší variant pre prípad potreby osadenia okien nie na vonkajšiu hranu muriva odporúčame vytvorenie pomocného rámu pre montáž okna z tepelno-izolačného materiálu s dostatočnou pevnosťou, ktorý je nalepený na ostenie a vhodne ukotvený (napr. Purenit, Compactfoam, Phonotherm, …).

Do tohto rámu je okno priamo ukotvené a z vonkajšiej strany doizolované napr. styrodurom.Aj v tomto prípade sa jedná o finančne náročné riešenie, no bez kompromisov po teplotechnickej aj pevnostnej stránke.

Zaujíma vás špecifický spôsob prevedenia montáže nových okien, alebo tápate pri výbere najvhodnejšieho okna pre váš dom? Príďte sa nezáväzne poradiť k odborníkom do Ekoprofilu.

Nezáväzný dopyt

 
Vyplňte prosím formulár, radi Vám pripravíme kalkuláciu v aktuálnej akciovej cene.

  Rozmer okna pre výpočet ceny žalúzie s montážou

  Šírka okna 1

  Výška okna 1

  Spôsob ovládania

  Mesto / obec

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Tel. číslo (povinné)

  Doplňujúce informácie

  Pripojiť súbor

  21. októbra 2021