Sú všetky 3-sklá rovnaké?

Postačí vám vybrať si 3-sklo aby ste mali istotu, že dostanete okno, ktoré za svoju cenu poskytne najlepšiu možnú izolačnú schopnosť? Výber skla je tou najzákladnejšou témou, ktorá určuje izolačné vlastnosti celého okna. Výber profilu, ktorý tiež tvorí podstatnú plochu celého okna, je taktiež veľmi zásadný pre izolačné vlastnosti celého okna, no v tomto príspevku sa zameriame na izolačné vlastnosti samotných skiel.

V minulosti používané 3-sklá do plastovýchhliníkových okien mali celkovú hrúbku najčastejšie 32 až 36 mm. Bolo to ovplyvnené masívnosťou (lepšie povedané „nemasívnosťou“) okenného krídla, do ktorého sa hrubšie sklo nedalo vložiť. Takéto izolačné 3-sklo malo prestup tepla Ug=0,8 W/(m2.K) čo je v prepočte tepelný odpor R=1,25(m2.K)/W. Pre zorientovanie, takýto tepelný odpor má štandardný zatepľovací polystyrén hrubý ani nie 5 cm.

Vďaka neustálemu tlaku na zlepšovanie izolačných vlastností okien sa vyvíjajú okenné profily, do ktorých sa dnes dajú použiť hrubšie 3-sklá. Začali sa používať 3-sklá s hrúbkou 40, alebo 44 mm s prestupom tepla Ug=0,7 či Ug=0,6 s vlastnosťami porovnateľnými s cca 6 cm hrubým polystyrénom.

Aktuálne najlepšie izolačné vlastnosti majú 3-sklá s hrúbkou 48 mm (s medzisklenným priestorom 18 mm… 4/18/4/18/4 teda 4 mm sklo + 18 mm medzisklenný priestor + 4 mm sklo + 18 mm medzisklenný priestor + 4 mm sklo).

Takéto sklo má prestup tepla Ug=0,5 W/(m2.K), čo je v prepočte tepelný odpor R=2(m2.K)/W (opäť pre názornosť takéto sklo prirovnáme k zatepľovaciemu polystyrému s hrúbkou necelých 8 cm).

Téma skiel je však oveľa komplexnejšia a netýka sa iba izolačných vlastností, ale aj bezpečnosti, zvukovej nepriezvučnosti, pevnosti (sledujeme napr. hodnoty „g“ – solárny faktor, „LT“ – priepustnosť svetla, „Rw“ – zvukovú nepriezvučnosť a mnohé iné parametre).

Vráťme sa na úvod, kde sme uviedli, že za „zvolenú sumu“ dostanete okno s najlepšou izolačnou schopnosťou. Pokiaľ je možné, vyberte si na svoj dom, či byt okno s izolačným 3-sklom, s prestupom tepla Ug=0,5 a nie o 20% horšie sklo s Ug=0,6… pričom v cene skla je rozdiel takmer zanedbateľný. Rozdiel v prestupe tepla 20% medzi sklom Ug=0,6 a Ug=0,5 je však obrovský a na platbách za energie rozhodne citeľný.

 

Sú všetky 3-sklá rovnaké? - porovnanie trojskiel
9. februára 2023