Rozumiete pojmom „Súčiniteľ prestupu tepla U“ a „Tepelný odpor R“?

Určite ste sa pri informáciách o oknách stretli s hodnotou „U“. Čo to vlastne znamená a aká hodnota je pre okná na nový dom, či rekonštruovaný byt vhodná?

Zjednodušene vyjadrené, jedná sa o straty tepla (napr. cez okno, sklo, alebo stenu, či nejaký stavebný materiál samostatne). Čím je táto hodnota nižšia, tým má materiál nižšie straty tepla, teda okno (alebo sklo, stena, či iný materiál) lepšie zabraňuje únikom tepla. Súčiniteľ prestupu tepla sa nazýva aj ako koeficient prestupu, či prechodu tepla.

Odborne povedané, súčiniteľ prestupu tepla udáva tepelný tok šíriaci sa konštrukciou z vnútorného prostredia do vonkajšieho prostredia cez 1 m2 konštrukcie pri jednotkovom rozdiele teplôt vnútorného a vonkajšieho prostredia a udáva sa v jednotkách W/(m2.K).

Pri oknách sa stretávame s hodnotou prechodu tepla sklom „Ug“ (g ako glass), tiež hodnotou prechodu tepla plastovým, alebo hliníkovým profilom „Uf“ (f ako frame) a hodnotou prestupu tepla celým oknom „Uw“ (w ako window), či celými dverami „Ud“ (d ako door). Jednoduché, však? 

Bežné 3-sklo má vďaka pokovenej vrstve neporovnateľne lepšie vlastnosti, ako plastový, či hliníkový profil okna. Kým 3-sklo má prestup tepla Ug=0,6 alebo 0,5 W/(m2.K), tak najlepšie a najteplejšie profilové systémy majú Uf=0,9 W/(m2.K).

Výpočtom, na ktorý má vplyv aj použitý dištančný rámik v skle, alebo reálnym meraním sa stanoví prestup tepla celým oknom Uw. No a dostali sme sa k výberu vhodného okna do novostavby rodinného domu. V tomto prípade jednoznačne odporúčame zvoliť okno s prestupom tepla 0,70 až 0,75 W/(m2.K)… napríklad bluEvolution 82, Deceuninck Elegant a z hliníkových Aluprof MB104, či Aliplast Star.

Pokiaľ vás čaká rekonštrukcia bytu, odporúčame okno s prestupom tepla nie horším, ako 0,9 W/(m2.K) – napríklad Aluplast NEO, alebo Gealan S9000.

Ešte bežnejšou veličinou je „Tepelný odpor R“, ktorý vyjadruje schopnosť steny, okna, alebo iného materiálu zabraňovať tepelným stratám. Má značku R a jednotkou je (m2.K)/W. Čím vyššie je R, tým lepšie stena izoluje. V okenárskej terminológii sa s hodnotou R asi moc často nestretnete.

Na záver trochu matematiky – prestup tepla je prevrátenou hodnotu tepelného odporu.

Platí teda, že U=1/R a R=1/U  😊

 

14. apríla 2023