Články

rodinné domy ekoprofil referencie
Rekonštrukcia domu a výmena okien

Každý rodinný dom, alebo byt potrebuje po určitom čase rekonštrukciu. Je to aj Váš prípad? Radi sa s Vami podelíme o niekoľko našich poznatkov. Výmena okien nemusí byť vždy bolestivá. Ak Vaše bývanie nespĺňa Vaše aktuálne nároky, je na mieste jeho obnova. Pritom príčiny sú možné dve: to, čo bolo vyhovujúce a plnilo potreby pred 20 rokmi je dnes nepostačujúce (možno povedať morálne zastaralé), alebo je „to“ jednoducho opotrebované a dožilo – je čas vymeniť za nové a plne funkčné. Ak hovoríme o oknách a dverách, pričom je celkom jedno,…

1 2 3